Dịch vụ

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

- Lễ Khởi công,

- Lễ Động Thổ,

- Lễ Khánh Thành Gian Hàng Sự Kiện , Nhà Bạt…v.v

Hình ảnh dịch vụ

Facebook