Tin tức

Coca Cola, SuntoryPepsico tài trợ Chương trình Chào Xuân Ân Tình - Đón Tết Bình An 2022

18/01/2022

Thực hiện sản xuất, thi công, lắp đặt hạng mục POSM – Gian hàng Tết nhà cung cấp Coca Cola, SuntoryPepsico tài trợ Chương trình Chào Xuân Ân Tình - Đón Tết Bình An 2022 tại các siêu thị của Saigon Co.op

Facebook